layoutelementlayoutelement
Forsidelogo større logo ift. tekst 

Deltagerliste - bruttoliste

Nedenfor finder du en bruttoliste over deltagere til Grøn Vækst Horsens på Slap Line. Deltagerlister fra hvert enkelt arrangement finder du i referaterne.
Navn    Email    Deltaget i Grøn Vækst Horsens på Slap Line

Anette Svenningsen
European House of Quality ApS 

 

as@sherlock.dk

  29-01-2016, 18-03-2016, 27-05-2016

Astrid Carl
Grøn Vækst Horsens

  asca@horsens.dk
  27-11-2015, 29-01-2016, 18-03-2016, 27-05-2016

Boje Friis
Scheider Electric

  boje.friis@scheider-electric.com   29-01-2016

Casper Grønborg
Horsens Kommune

  tecag@horsens.dk   29-01-2016

Claus Kofoed
Kjærgaard A/S

  CKO@kia.dk   27-05-2016

Daniel Bach
Bubblemedia

  daniel@bubble.dk   27-11-2016

Dan Kristian Kristensen
NBE NordDanmark

  dan.kristensen@aalborg.dk   27-05-2016

Denise Tetangco
Horsens Kommune

  dte@horsens.dk   27-05-2016

Finn D. Pedersen
Business Horsens

  finn@dpedersen.net   27-05-2016

Henrik Alsted
Agree, HorsensGruppen

  alsted@agreedanmark.dk   29-01-2016

Henrik G. Christensen
Tandrup Water Solutions A/S

  hgc@tandrup.dk   27-05-2016

Henrik Clausen
Bering Start Up

  hkc@vitusbering.dk   27-11-2015

Inga Sørensen
VIA University College

  inga@via.dk   18-03-2016, 27-05-2016

Isam El-Saed
Grøn Vækst Horsens

  iel@horsens.dk   29-01-2016, 18-03-2016

Jesper Gemmer
Horsens Kommune

  jge@horsens.dk
  29-01-2016

Jesper Olesen
Business Horsens

  jol@businesshorsens.dk   27-11-2016

Karsten Lumbye Jensen
Insero

  klu@insero.com   27-11-2016

Kenn Frederiksen
Kenergy

  kf@kenergy.dk
  29-01-2016

Kim Falkenberg
IBF Betonvarer

  kfl@ibf.dk
  29-01-2016

Kim Christensen
Horsens Polering

  kim@horsens-polering.dk
  27-11-2015

Lisbeth Sjørup
Horsens Kommune

  lissj@horsens.dk   27-05-2016

Mads Holm-Petersen
MHO konsulenten

  mho-privat@live.dk   27-11-2015, 29-01-2016

Mette Neerup Jeppesen
Niras

  mnj@niras.dk
  27-11-2015, 29-01-2016, 18-03-2016, 27-05-2016

Mogens Knudsen
Nærdemokrati.dk

  naerdemokrati@gmail.com
  29-01-2016, 27-05-2016

Nadia Dahl Kleding
Horsens Kommune

  ndkl@horsens.dk
  27-11-2015

Ole Have Jørgensen
turning point

  ohj@turningpoint.dk    27-11-2015, 18-03-2016
Ole Simonsen
Business Horsens
  olelsimonsen@gmail.com
  27-11-2015, 18-03-2016

Peter Hofman Pedersen
Hofman Boat Concept

  phofmanp@gmail.com
  27-11-2015, 18-03-2016

Peter Lambæk Nielsen
NGF Nature Energy

  pln@natureenergy.dk
  27-05-2016

Peter Sørensen
Horsens Kommune

  borgmester@horsens.dk   27-11-2015

Rickard Lindquist
VIA University College

  rl@via.dk
  27-11-2015

Rasmus Aaen
Niras

  ra@niras.dk
  27-05-2016

Rikke Bandholm
D.A.I.

  rpb@dai.dk
  18-03-2016, 27-05-2016

Rikke Paaske
Grøn Vækst Horsens

  rpa@horsens.dk   27-11-2015, 29-01-2016, 18-03-2016, 27-05-2016

Rune Hindsgaul Mikkelsen
Horsens Vand

  rhm@horsensvand.dk
  27-05-2016

Signe Bøttzau
Sign-In

  signe@sign-in.dk
  29-01-2016, 27-05-2016

Simon Bak Kristensen
Insero/Best Green A/S

  simk@insero.dk
  18-03-2016

Stephan Winther
Horsodan

  sw@horsodan.dk
  18-03-2016 

Søren Eskelund Toft
NGF Nature Energy

  set@natureenergy.dk   27-05-2016

Tom Heron
Horsens Kommune

  tomh@horsens.dk
  18-03-2016, 27-05-2016

Thomas Drivsholm
Niras

  tdr@niras.dk   18-03-2016, 27-05-2016

Trine Bundgaard Have
Horsens Kommune

  tbh@horsens.dk
  27-05-2016

Ulla Sparre
Vitus Bering Innovation Park

  us@vbipark.dk   27-11-2015, 18-03-2016

 
 
 
 
 
 
 
 

Bering Start Up
Grøn Vækst Horsens iel@horsens.dk X X

Nærdemokrati.dk

Niras
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer: 29189889
horsens.kommune@horsens.dk


Grøn Vækst Horsens
groenvaekst@horsens.dk