layoutelementlayoutelement
Forsidelogo større logo ift. tekst 
Horsens Klimaråd vil blandt andet gerne arbejde videre med at få flere elbiler på vejene og udvikle varmeforsyningen i landområderne.

Horsens Klimaråd kaster idéer af sig

07. april 2015
Mere fokus på varmeforsyning til landområder, elbiler m.m.

Af Vibeke Juul

Flere elbiler og mere fokus på varmeforsyningen til landområderne.

Det er blot nogle af de idéer, som Horsens Kommunes Klimaråd har præsenteret for politikerne i Teknik og Miljøudvalget. Forslagene er samlet i et idékatalog med fokuspunkter inden for trafik-, energi- og byplanlægningsområdet.

Nogle af idéerne kræver dog lidt videre bearbejdning, siger Ole Pilgaard Andersen, (DF) formand for Teknik og Miljøudvalget og Tom Heron, direktør for Teknik og Miljø:

- Alle forslag bidrager på hver sin måde til at fremme kommunens arbejde med klimatilpasning og energiomstilling. Nogle af de fremsendte forslag vil naturligt kunne komme til at indgå i det løbende arbejde med byudvikling og trafikplanlægning. Andre forslag er mere tværgående og forudsætter et bredt samarbejde i samfundet Horsens, mener de.

Ifølge formand for Klimarådet Assia Zouaoui fokuserer rådet på tiltag, der kan gavne på både kort og langt sigt:

- Nogle af idéerne ér allerede blevet eller bliver meget snart indarbejdet i kommunens planer. Andre vil vi arbejde videre med. For eksempel fremme af elbiler og udvikling af varmeforsyningen til landområderne, siger Assia Zouaoui.

Hun understreger, at idékataloget indeholder tiltag, som ikke kun vil gavne klima og miljø men også den lokale beskæftigelse og den lokale forsknings- og uddannelsessektor.

Klimarådet er et rådgivende organ, der fungerer som idéskaber og sparringspartner for Teknik og Miljøudvalget. Rådet involverer erhvervsliv, industri, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Rådet blev nedsat i 2009 og skal indtil videre fungere i byrådsperioden 2014-2017.

Se idékataloget og læs mere om Klimarådet på Horsens Kommunes klimaportal www.horsens.dk/klima

Få mere at vide hos klimamedarbejder Kirstine Haidarz Olesen, Horsens Kommune på tlf. 76 29 26 42.

 

             

Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer: 29189889
horsens.kommune@horsens.dk


Grøn Vækst Horsens
groenvaekst@horsens.dk