layoutelementlayoutelement
Forsidelogo større logo ift. tekst 
Klimaråd logo

Klimarådet

Klimarådet er et rådgivende organ for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune. Klimarådet blev nedsat af Horsens Kommunes byråd i 2009.

Klimarådet er bredt sammensat af repræsentanter fra erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og politikere i Horsens Kommune. Rådet mødes fire gange årligt – herunder én gang årligt med Teknik- og Miljøudvalget. 

I Klimarådet drøfter medlemmerne relevante emner, udarbejder politiske anbefalinger og etablerer netværk og interne samarbejdsrelationer. Herudover deltager Klimarådet i konkrete projekter i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Horsens Kommune. 

Klimarådets udvikling og ledelse er forankret i Projektteamet, som er en del af Sekretariatet i Teknik og Miljø. Klimarådet råder ikke over økonomiske midler.


Har du et input til Klimarådets drøftelser? Skriv til Grøn Vækst Horsens på groenvaekst@horsens.dk.


Indholdsansvarlig Signe Bøttzau, sboe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer: 29189889
horsens.kommune@horsens.dk


Grøn Vækst Horsens
groenvaekst@horsens.dk