layoutelementlayoutelement
Forsidelogo større logo ift. tekst 
Forsidebanner
Logo lille
01. november 2016

Årsmødet den 24. november aflyses - på gensyn i 2017

Horsens Kommune afholdte den 13. november 2015 kick-off på ”Grøn Vækst Horsens”. Herefter har der været afholdt en række netværksmøder og igangsat aktiviteter.

Efter sommerferien 2016 har en række af de centrale kræfter bag Grøn Vækst Horsens skiftet arbejdsfelter, hvilket har givet anledning til at Horsens Kommune revurderer tilgangen til opgaven om Grøn Vækst Horsens. 
Der er ingen tvivl om, at såvel kick-off som netværksmøderne ”Grøn Vækst på Slap Line” har været medvirkende til at synliggøre grøn omstilling som vækstpotentiale. 
Agendaen er i dag sat: det er ikke om vi skal arbejde med grøn omstilling, men hvordan?

Erfaringerne fra det første år peger på: 
- Grøn Vækst er vigtigt for Horsens, specielt der hvor erhvervene har styrkepositioner; forsyningsbranchen, transportområdet og byggeriet.
- Netværkstanken er vigtig, men kommunen er måske ikke den bedste tovholder på netværk for erhvervslivet.
- Kommunen bidrager bedst som ”Living Lab”.

Vi har derfor valgt at aflyse årsmødet for Grøn Vækst Horsens den 24. november 2016. Vi vil i første halvår af 2017 med ny en direktør for Teknik og Miljø og med ny direktør i Business Horsens vende tilbage med, hvordan vi i fællesskab løfter opgaven med vækst gennem grøn omstilling.

 

 

Termografering
01. august 2016

Den Vedvarende Energikaravane drager snart afsted, og besøger 4 landsbyer og mellembyer uden for den kollektive varmeforsyning i løbet af august og september 2016. Formålet med karavanen er at gøre det lettere for borgerne at træffe beslutninger om energirenovering, som gavner både borgernes pengepung og vores klima.

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer: 29189889
horsens.kommune@horsens.dk


Grøn Vækst Horsens
groenvaekst@horsens.dk